Zalozenie spolocnostiPoradenstvoSpracovanie uctovnictva

Spoločnosť EKOPOSS + vznikla v roku 2008 v začiatkoch sa zameriavala na daňové poradenstvo a vedenie účtovnej a mzdovej agendy.
Spoločnosť zastupuje  daňový poradca a správca konkurznej podstaty  Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Slovenská komora daňových poradcov 897/2008
Správca konkurznej podstaty – značka správcu S1529

V súčasnosti poskytujeme komplexné služby súvisiace s podnikaním