Náš tím

Ing. Lucia Sandtner, PhD, CA

Ing. Lucia Sandtner, PhD, CA

Konateľka spoločnosti

  • štatutárny audítor 1173, daňový poradca, správca konkurznej podstaty
  • člen Slovenskej komory audítorov od roku 2017 ako štatutárny audítor, od roku 2008- 2017 ako asistent audítora
  • člen Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2009
  • správca konkurznej podstaty od roku 2010
  • publikuje a prednáša na tému vybraných daňových oblastí, oblastí metodiky účtovania a obchodného práva
 
Mgr. Eva Danišová

Mgr. Eva Danišová

Senior účtovník

V spoločnosti zúročuje svoje bohaté skúsenosti v oblasti účtovania všetkých druhov podnikateľských subjektov. Okrem iného sa tiež venuje účtovaniu subjektov nezriadených na podnikanie a živnostníkov.

 
Soňa Chodúrová

Soňa Chodúrová

Senior účtovník

V spoločnosti spracúva účtovníctvo pre obchodné aj výrobné spoločnosti. Je odborníčkou v oblasti podnikateľského poradenstva v kontexte zápisov zmien v obchodnom a živnostenskom registri a ostatných registroch.

 
Mgr. Katarína Sládková

Mgr. Katarína Sládková

Mzdový personalista

Je expertom na mzdy a personalistiku. V spoločnosti zabezpečuje aby mali všetci zamestnanci všetkých klientov mzdy spracované správne a načas.

 
Martina Chabroňová

Martina Chabroňová

Office manager

Oblasti, ktorým sa venuje sú predovšetkým RPVS, príprava dokumentácie ku konkurzu a oblasť GDPR.

ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica