Publikačná činnosť

Publikačná činnosť Ekoposs+

Ing. Lucia Sandtner, PhD, CA

Svojimi dlhodobými odbornýmmi skúsenosťami a vedomosťami aktívne prispieva k výmene a šíreniu poznatkov prostredníctvom svojej rozmanitej publikačnej činnosti.

  • štatutárny audítor 1173, daňový poradca, správca konkurznej podstaty
  • člen Slovenskej komory audítorov od roku 2017 ako štatutárny audítor, od roku 2008- 2017 ako asistent audítora
  • člen Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2009
  • správca konkurznej podstaty od roku 2010
  • publikuje a prednáša na tému vybraných daňových oblastí, oblastí metodiky účtovania a obchodného práva
pozrite si publikácie
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica