Zlúčenie splynutie rozdelenie odštiepenie – premeny obchodných spoločnosti – podnikové kombinácie

Služby
  • Zlúčenie spoločností komplexné právne poradenstvo a ekonomické poradenstvo pri zlúčení
  • Rozdelenie spoločnosti komplexné právne a ekonomické poradenstvo pri rozdelení obchodných spoločnosti
  • Odchod zo slovenského trhu komplexné právne a ekonomické poradenstvo pri odchode z tuzemského trhu
  • Odchod zo spoločnosti komplexné právne a ekonomické poradenstvo
  • Nadobudnutie vybraných aktív komplexné právne a ekonomické poradenstvo pri nadobudnutí vybraných aktív
  • Nadobudnutie časti podniku Komplexné ekonomické  právne poradenstvo pri nadobudnutí  časti podniku
  • Akvizícia spoločnosti komplexné ekonomické právne poradenstvo pri alkvizícií  vrátane komunikácie s Protimonopolným úradom  SR
  • Úplné nadobudnutie spoločnosti komplexné ekonomické právne poradenstvo pri nadobudnutí podielu v inej spoločnosti
  • Vstup investora do spoločnosti komplexné ekonomické a právne poradenstvo pri vstupe investora do obchodnej spoločnosti
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica