Daňové poradenstvo

Služby

Zabezpečíme pre vás poradenstvo vo všetkých daňových oblastiach, predovšetkým :

 • Daň z príjmov právnických i fyzických osôb
 • DPH
 • Registrácie pre DPH v členských krajinách EÚ
 • Vrátenie DPH
 • Spotrebné dane
 • Pravidelné  daňové poradenstvo k daňovým otázkam každodennej praxe
 • Spracovanie daňových stanovísk k zložitejším daňovým problémom a transakciám
 • Zastupovanie pred úradmi a pri daňových kontrolách
 • Transferové oceňovanie 
 • Poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, predaji podniku
 • Poradenstvo pri transakciách vrátane cezhraničného štruktúrovania a daňovej optimalizácie
 • Poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve
 • Daňové poradenstvo v oblasti zamedzenia dvojitého zdanenia
 • Daňové väzby medzi SR a EÚ
 • Finančné analýzy  a ohodnocovanie
 • DUE DILIGENCE - komplexné služby pri akvizíciach , spracovanie finančnej časti due diligence, spracovanie právnej analýzy
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica