Audit spoločnosti

Služby
  • Štatutárny audit účtovnej závierky obchodných spoločností, družstiev, obcí, štátnych podnikov a neziskových organizácií
  • Priebežné overovanie účtovníctva (interný audit)
  • Due dilligence - akvizičný audit
  • Daňový audit
  • Audit a spracovanie konsolidovanej závierky akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným
  • Povinný audit pri zlúčení spoločnosti
  • Audítorské overovanie pri čerpaní z prostriedkov EÚ a iných foriem grantového financovania
  • Iné uisťovacie a súvisiace audítorské služby podľa Medzinárodných audítorských štandardov
ekoposs+

Adresa

ekoposs+, s.r.o.
Sadová 3/A,
905 01 Senica